Үнэ

2016 оны 10-р сарын 20-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD240.50 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD216.73 байв.

2016 оны 10-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD217.72 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD194.96 байв.

2016 оны 9-р сарын 9-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD177.07 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD168.30 байв.

2016 оны 8-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD106.33 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD102.84 байв.

Зураг 1 Хятадын Жингтанг боомт дээрхи коксжих нүүрсний үнэ

 

2016h1-coking-priceЭх сурвалж: MB Steel First

2016 оны 7-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD96.83 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD92.89 байв.

2016 оны 6-р сарын 7-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD94.27 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD90.17 байв.

2016 оны 5-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD99.26 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD93.53 байв.

2016 оны 4-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD85.90 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD82.98 байв.

2016 оны 3-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD82.34 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD78.67 байв.

2016 оны 2-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD78.12 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD75.14 байв.

2016 оны 1-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD81.67 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD78.51 байв.

2015 оны 12-р сарын 8-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын CFR үнэ USD79.40 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) CFR үнэ USD76.88 байв.

2014 оны 12-р сарын 31-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD119.03 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD110.62 байв. 2014 оны сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний дундаж үнэ бол USD125. Оны эхнээс үнэ 19 хувийн уналттай байлаа.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s