Үнэ

2017 оны 4-р сарын 10-ны өдөр Steel Index мэдээгээр Австралийн эргээс ачихад бэлэн болсон сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний үнэ $300.30 болж энэ нь 19 долоо хоногийн хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. Дэбби далайн хар шуурга Квинслэнд дахь уурхайд үйлчилдэг гол төмөр замд эвдрэл авчирсан учир Австралийн нүүрсний экспортод саад учирч коксжих нүүрсний үнэ хоёрхон долоо хоногийн дотор хоёр дахин нэмэгдэв.

Австралиас Хятадын хойд эрэг хүртэл нэг тонн нүүрсийг тээвэрлэх зардал 8 ам. доллар гэж бодвол Хятадын зүүн эрэгт хүрсэн нүүрсний үнэ 308 ам. доллар болж байна. Харин ийм сайн чанарын Монголын нүүрсийг Хятадын зүүн эрэгт хүргэх зардал 65 ам. доллар гэж төсөөлвөл Монгол нүүрсээ 243 ам. доллараар зарах аж.

Mining Weekly report дагуу  Хятад, Энэтхэг, Японруу чиглэж байсан ойролцоогоор 12-13 сая тонн коксжих нүүрсний нийлүүлэлт хоцрох юм.

Дэлхийн металуургийн нүүсний зах зээл жилдээ 300 сая тонн нүүрсний багтаамжтай ба сайн чанарын хатуу коксжих нүүрс үүнд  гуравны нэгийг эзэлдэг аж.  Дэлхийн сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний талыг Австрали нийлүүлдэг юм.

Хятад дотоодын нүүрсний уурхай жилд ажиллах өдрийн тоог бууруулсан улмаар үнэ өсөхөд нөлөөлж 2016 оны эхэнд $75 байсан нүүрс 11-р сард $308.80 ам доллар болжээ.

2011 онд Австралид үер болсоны ул мөрөөр металуургийн нүүрсний спот үнэ  хамгийн өндөрт хүрч байсан юм.

Зураг 2. The Steel Index буюу Австралийн эргээс ачихад бэлэн сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний үнэ

Screen Shot 2017-04-18 at 8.34.26 PM

Эх сурвалж: TSI

 

2016 оны 10-р сарын 20-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD240.50 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD216.73 байв.

2016 оны 10-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD217.72 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD194.96 байв.

2016 оны 9-р сарын 9-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD177.07 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD168.30 байв.

2016 оны 8-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD106.33 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD102.84 байв.

Зураг 1 Хятадын Жингтанг боомт дээрхи коксжих нүүрсний үнэ

2016h1-coking-priceЭх сурвалж: MB Steel First

2016 оны 7-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD96.83 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD92.89 байв.

2016 оны 6-р сарын 7-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD94.27 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD90.17 байв.

2016 оны 5-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD99.26 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD93.53 байв.

2016 оны 4-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD85.90 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD82.98 байв.

2016 оны 3-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD82.34 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD78.67 байв.

2016 оны 2-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD78.12 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD75.14 байв.

2016 оны 1-р сарын 4-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD81.67 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD78.51 байв.

2015 оны 12-р сарын 8-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын CFR үнэ USD79.40 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) CFR үнэ USD76.88 байв.

2014 оны 12-р сарын 31-нд Хятадын зүүн хойд эргийн Жингтанг боомт дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний (premium hard coking coal) импортын үнэ USD119.03 байсан бол удаахь чанарын хатуу коксжих нүүрсний (hard coking coal) үнэ USD110.62 байв. 2014 оны сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний дундаж үнэ бол USD125. Оны эхнээс үнэ 19 хувийн уналттай байлаа.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s